Aura-Soma Üveg * 062 Maha Choan

MAHA CHOHAN
HALVÁNYTÜRKIZ/HALVÁNYTÜRKIZ

Megerősítés: „Hálával a szívemben haladok az élet áramlásával."

Kulcsmondata: Fény vetül az individualizáció útjára. A szív kommunikációjának tisztasága.

Ajándékok: Egész életét az inspiráció, az ihlet és a megérzések irányítják. Kapcsolatban áll Belső Mesterével. Nagyon jól képes kifejezni érzéseit mind szavakban, mind művészetek útján. Fest, énekel, táncol, tehetséges ember. Mégis szerény és alázatos. Ahol tud segít. Kedveli az ásványokat, jól ismeri őket. Lételeme a tenger, és a tiszta levegő. Szoros kapcsolatban áll tudatalattijával. Jó számítógépes szakember vagy író, előadó. Képes meghallgatni másokat, és tanácsaival segíteni őket.

Kihívások: Gyakran bünteti önmagát ok nélkül. Fél teret adni érzéseinek, úgy érzi, nevetségessé válhat. Hajlamos a csalódásokra, mert illúziói vannak az emberekkel kapcsolatban. Semmit nem fejez be, mert mindent akar egyszerre. Korlátozzák saját elvei, megszilárdult, szinte megfagyott érzései. Nehezen szabadul a múlt szívügyeitől. Szinte képtelen beszélni az érzéseiről.

Az üveg segítsége:
Kapcsolatot teremt az intellektus és a spiritualitás között.
Támogatja a kreativitást és érzelmi életünk kifejezését.
A tanítók tanítója. A szív szaván keresztül tanít.
Megszabadít félelmeinktől, régi beidegződésektől.
Lehetővé teszi, hogy magasabb szintre lépjünk, ahonnan tisztábban látjuk saját helyzetünket.
Javítja a külső-belső párbeszédet.
Oldja gátlásainkat.
Kreativitással, teremtő erővel tölt fel.
Átlendít a múlt akadályain.
Enyhíti szerelmi csalódásainkat, hogy újra meg merjük nyitni szívünket.
Erősíti az összetartozás érzését.
Segít, hogy felelősséget vállaljunk gondolatainkért, érzéseinkért.
Az Uránusz princípiumhoz kapcsolódik. Érdemes fellapozni a 43as üvegnél írottakat, mivel minden, ami arra az üvegre vonatkozik a 62es üvegre is áll, intenzívebb formában.

Hol használjuk: A törzsön körben a mellkasi tájékon, és a teljes toroknyak tájékra.